Applikationslösningar

Mataki är ett starkt varumärke inom den svenska byggbranschen, väl etablerat även i Norden och i stora delar av övriga Europa. I över ett sekel har varumärket stått som garant för kvalitet och tillförlitlighet. Nu tar vi ytterligare ett steg framåt i utvecklingen genom att presentera lösningar – inte bara enskilda produkter.

Nu blir det enklare att välja rätt produkter. Vi har lösningen.

Solution tak ingår som en del i Matakis utbildningskoncept.

Vi föreslår en produkt
utifrån dina behov.