Kallvind

Man pratar generellt om att det finns tre stycken olika kallvindstak i Sverige. Klicka på ikonerna för den konstruktion som du är intresserad av.

Ventilerad kallvind med fast underlag

Denna konstruktion har alltid en vatten- och ångtät underlagspapp av  bitumen monterad på det fasta underlagstaket (t.ex. råspont) och kräver ventilation mellan bjälklagsisoleringen och underlagstaket. Ventilationen sker vanligtvis  genom takfoten och gavelspetsarna. Viktigt för konstruktionen är att en luft- och ångspärr används på den varma sidan av bjälklagsisoleringen.

Vilket ytskikt finns på taket?

Klicka dig vidare till olika lösningar genom symbolerna.

För falsade takpannor, profilerad plåt och Onduline;

Mataki_TEGEL Mataki_PLA¦èT Onduline

För ofalsade takpannor;

enkupig_panna

För tak med shingel;

Mataki_SHINGEL

För tak med bandtäckt planplåt;

Mataki_Planplåt

Ventilerad kallvind med frihängande underlagsmaterial

Denna konstruktion monteras vanligtvis med en ångtät underlagsduk av antingen bitumen eller en typ av plast. I vissa fall kan en diffusionsöppen underlagsduk användas för att ändra klimatet på vinden. Montering av de ångtäta underlagsdukarna kräver ventilation mellan bjälklagsisoleringen och underlagstaket. Ventilationen sker vanligtvis genom takfoten och gavelspetsarna. Viktigt för konstruktionen är att en luft- och ångspärr används på den varma sidan av bjälklagsisoleringen. Samtliga Matakis underlagsdukar för frihängande montage är genomtrampningssäkra.

Vilket ytskikt finns på taket?

Klicka dig vidare till olika lösningar genom symbolerna.

För tak med betongpannor, profilerad plåt och Onduline;

Mataki_TEGEL Mataki_PLA¦èT Onduline

Oventilerad kallvind med frihängande underlagsmaterial

Denna konstruktion monteras alltid med en diffusionsöppen underlagsduk. Då ingen eller begränsad ventilation finns i vindsutrymmet ventileras vindsutrymmet genom den diffusionsöppna duken. Det är viktigt att ventilations finns mellan dukens ovansida och ytskiktet (t.ex. takpannorna). Viktigt för konstruktionen är att en luft- och ångspärr används på den varma sidan av bjälklagsisoleringen. Matakis diffusionsöppna underlagsduk Halotex RS 10 är genomtrampningssäker.

Vilket ytskikt finns på taket?

Klicka dig vidare till olika lösningar genom symbolerna.

För tak med betongpannor, profilerad plåt och Onduline;

Mataki_TEGEL Mataki_PLA¦èT Onduline