Lösningar ventilerad kallvind med fast underlag

Betongpannor, plåt och Onduline för fast underlag

Bästa valet

Mataki Haloten® 380

Mataki Haloten 380 Underlagsduk är en lätt underlagstäckning med stor flexibilitet vad gäller infästning och användning. Ytvikten är 700 g/m2. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (JSC.61 UD2 AMA Hus) eller genomtrampningssäkert underlagstak (JSC.65 AMA Hus). För den här produkten erbjuder vi 30 års garanti.

Läs mer om Haloten® 380

Alternativa val

Mataki Haloten® 280

Haloten® 280 underlagsduk är en vattenavledande underlagstäckning som svarar till AMA Hus JSC.61 UD2. Den låga vikten, endast 15 kg per rulle, gör att det är lätt att bära upp rullen på taket. Haloten® 280 används under läktade ytskikt som falsade takpannor, profilerad plåt, samt under shingel. Haloten® 280 monteras endast med dold infästning på minsta taklutning 6°. Använd pappspik eller byggklammer. Vid temperatur lägre än +10°C ska kanterna för­värmas med varmluftspistol, detta går även att göra vid varmare temperatur för att få bättre vidhäftning. För den här produkten erbjuder vi 20 års produktgaranti.

Läs mer om Haloten® 280

Mataki YEP 2500

Mataki Underlagspapp YEP 2500 är en slitstark underlagspapp (YEP 2500) med två olika infästningsmetoder. Använd pappspik genom båda lagren av produkten eller i undre lagret (aktivera den frilagda kanten med värme). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt förhindra kondens och smältvatten att skada byggnaden under brukstiden. Mataki Underlagspapp YEP 2500 används (JSC.113 och JSC.114, AMA Hus) under alla typer av läktade takmaterial och under bandtäckning av plåt. Taket kan därefter utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen. För den här produkten erbjuder vi 20 års produktgaranti.

Läs mer om YEP 2500

Mataki YAP 2200

Mataki Underlagspapp YAP 2200 är en traditionell underlagspapp med en robust infästningsmetod (pappspik igenom båda lagren av produkten). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt förhindra kondens och smältvatten att skada byggnaden under brukstiden. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (JSC.111, AMA Hus) och kan utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen. För den här produkten erbjuder vi 20 års produktgaranti.

Läs mer om YAP 2200