Kombinationstak

Man pratar generellt om att det finns tre stycken olika kombinationstak i Sverige.
Klicka på ikonerna för den konstruktion som du är intresserad av.

Ventilerad kombinationstak med fast underlag

Denna konstruktion har alltid en vatten- och ångtät underlagspapp av bitumen monterad på det fasta underlagstaket (t.ex. råspont) och kräver ventilation mellan värmeisoleringen och underlagstaket på ca 40-50 mm. Ventilationen sker vanligtvis genom takfot och gavelspetsventiler. Viktigt för konstruktionen är att en luft- och ångspärr används på den varma sidan av värmeisoleringen. På den kalla sidan av isoleringen placeras ett vindskydd typ Mataki Halotex W10.

Vilket ytskikt finns på taket?

Klicka dig vidare till olika lösningar genom symbolerna.

För falsade takpannor, profilerad plåt och Onduline;

Mataki_TEGEL Mataki_PLA¦èT Onduline

För ofalsade takpannor;

För tak med shingel;

Mataki_SHINGEL

För tak med bandtäckt planplåt;

Mataki_Planplåt

Ventilerad kombinationstak med frihängande underlagsmaterial

Denna konstruktion monteras vanligtvis med en ångtät underlagsduk av antingen bitumen eller en typ av plast. Montering av de ångtäta underlagsdukarna kräver ventilation mellan värmeisoleringen och underlagstaket på ca 40-50 mm. Ventilationen sker vanligtvis genom takfot och gavelspetsventiler. Viktigt för konstruktionen är att en luft- och ångspärr används på den varma sidan av värmeisoleringen. På den kalla sidan av isoleringen placeras ett vindskydd typ Mataki Halotex W10. Samtliga Matakis underlagsdukar för frihängande montage är genomtrampningssäkra.

Vilket ytskikt finns på taket?

Klicka dig vidare till olika lösningar genom symbolerna.

För tak med betongpannor, profilerad plåt och Onduline;

Mataki_TEGEL Mataki_PLA¦èT Onduline

Oventilerad kombinationstak med frihängande underlagsmaterial

Denna konstruktion monteras alltid med en diffusionsöppen underlagsduk fäst på takstolarna. Detta är en konstruktion som innebär att isoleringen läggs mot underlagsduken och även att den hänger fritt vid vindsutrymmena. Den diffusionsöppna duken ventileras på ovansidan av underlagsduken och under ytskiktet (t.ex. takpannor). På den varma sidan av isoleringen rekommenderar vi att en lufttät ångbroms, typ Mataki Halotex D50, monteras. Matakis diffusionsöppna underlagsduk Halotex RS 10 är genomtrampningssäker.

Vilket ytskikt finns på taket?

Klicka dig vidare till olika lösningar genom symbolerna.

För tak med betongpannor, profilerad plåt och Onduline;

Mataki_TEGEL Mataki_PLA¦èT Onduline