Lösningar ventilerat kombinationstak med bandtäckt planplåt på fast underlag

Bandtäckt planplåt på fast underlag

Bästa valet

Mataki Haloten® Steel

Mataki Haloten® STEEL är en underlagstäckning med många unika fördelar för dig som beställare, montör och konstruktör. Haloten® STEEL kan användas ned till 3° taklutning och har tack vare en UV-stabil yta en öppentid på hela 12 månader som gör att ditt takarbete blir flexibelt. Haloten® STEEL har en unik utformning av överlappskanterna där de flyter ihop och ger planplåten det plana utséendet man önskar. Mataki Haloten® STEEL lämpar sig även för ofalsade takpannor tack vare en UV-stabila yta, vilket bidrar till ett vattentätt tak med ett långt liv. För den här produkten erbjuder vi 30 års produktgaranti.

Läs mer om Haloten® Steel

Alternativt val

Mataki YEP 2500

Mataki Underlagspapp YEP 2500 är en slitstark underlagspapp (YEP 2500) med två olika infästningsmetoder. Använd pappspik genom båda lagren av produkten eller i undre lagret (aktivera den frilagda kanten med värme). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt förhindra kondens och smältvatten att skada byggnaden under brukstiden. Mataki Underlagspapp YEP 2500 används (JSC.113 och JSC.114, AMA Hus) under alla typer av läktade takmaterial och under bandtäckning av plåt. Taket kan därefter utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen. För den här produkten erbjuder vi 20 års garanti.

Läs mer om YEP 2500