Lösningar ventilerad varmvind med lertegel på fast underlag

Lertegel på fast underlag

Rekommenderade lösningar med grönt ljus.

MATAKI MB 369

Då lertegel inte är lika tätt som betongtakpannor ska en robustare produkt användas. Med MB 369 under lertegel får du ut maximal livslängd med ett vattentätt tak. (AMA Hus JSC.1). För den här produkten erbjuder vi 20 års produktgaranti.

Läs mer om MB369