Lösningar ventilerad varmvind med ytpapp på fast underlag

Ytpapp på fast underlag

Bästa valet

Mataki YAM 2000

Mataki Underlagspapp YAM 2000 är en traditionell underlagstäckning med en robust infästningsmetod (pappspik igenom båda lagren av produkten). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden (JSB.111, AMA Hus), dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen.

Läs mer om YAM 2000