Mataki Solutions

Nu blir det enklare att välja rätt produkter.

Vi har lösningen.

I dagens byggnader är det flera olika material som samverkar och måste anpassas till varandra. Därför är det ett naturligt steg för oss att presentera lösningar – inte bara enskilda produkter.

Genom  utförliga kontroller och vårt nära samarbete med byggare, projektörer och tekniskt intresserade gör-det-självare, vet vi att de material vi presenterar i våra lösningar fungerar ihop.

Mataki Solutions har fuktsäkerheten i fokus, men vi värderar också faktorer som monteringstid, miljö, energi, livslängd och totalekonomi. Vi skapar förutsättningar för att ditt projekt ska uppfylla Boverkets byggregler gällande fukt, täthet och materialets beständighet.