Branta tak med frihängande underlagstak – kallvind

Nedan finner du våra rekommenderade lösningar för branta tak
med frihängande underlagstak – kallvind. 

Mataki BTKF1 med takpannor

1. Taktegel, dubbelfalsat

2. Bärläkt, 45×70

3. Mataki U20 underlagsduk

4. Takstol c 1200

FUNKTION & EGENSKAPER

 

• Genomtrampningssäker underlagsduk fungerar som vattenavledande underlag under brukstiden och som väderskydd under byggtiden

• Underlagsduken är diffusionstät och förutsätter att underliggande konstruktion är ventilerad

• Bärläkt tillåter avrinning och ser till att löv och dylikt inte fastnar under takpannorna

• Minsta taklutning avgörs av takpannornas konstruktion, underlagsduken klarar ner till 14 grader

Mataki BTKF2 med takpannor

1. Taktegel, dubbelfalsat

2. Bärläkt, 45×70

3. Mataki MB 380 underlagsduk

4. Takstol c 1200

EXTRA FUNKTION & EGENSKAPER

 

• Underlagsduk med hög beständighet

Mataki BTKF3 med takpannor

1. Taktegel, dubbelfalsat

2. Bärläkt, 45×70

3. Ströläkt, 25×45

4. Mataki Halotex RS10 underlagstak

5. Takstol c 1200

EXTRA FUNKTION & EGENSKAPER

 

• Underlagsduk som är diffusionsöppen vilket gör det möjligt att isolera mot underlagstaket, luftning sker mellan takpanna och utanpåliggande läkt