Branta tak med träunderlag och planplåt/bandtäckning – kallvind

Nedan finner du våra rekommenderade lösningar för branta tak
med träunderlag och planplåt/bandtäckning – kallvind.

Mataki BTK3 med planplåt/bandtäckning

1. Planplåt

2. Mataki MB 369 underlagspapp YEP 2500

3. Råspont, enligt AMA Hus

4. Takstol c 1200

FUNKTION & EGENSKAPER

 

• Extra slitstark underlagspapp (JSC.114, AMA Hus 08) fungerar som vattenavledande underlag under brukstiden och som väderskydd under byggtiden

• Underlagspappen är diffustionstät och förutsätter att underliggande konstruktion är ventilerad

• Minsta taklutning avgörs av planplåtens konstruktion, underlagspappen klarar ner till 14 grader

Mataki BTK4 med planplåt/bandtäckning

1. Planplåt

2. Mataki Haloten Steel underlagsduk

3. Råspont, enligt AMA Hus

4. Takstol c 1200

EXTRA FUNKTIONER & EGENSKAPER

 

• Slitstark underlagsduk (JSC.61, AMA Hus 08)

• Underlagsduk som går snabbare att montera än underlagspapp, är lättarbetad i låga temperaturer och har självklistrande längdskarv

• Underlagsduk som har en mjuk och sandfri yta för att förhindra skador på plåten

• Minsta taklutning avgörs av planplåtens konstruktion, underlagsduken klarar ner till 10 grader