Branta tak med träunderlag och takpannor – kallvind

Nedan finner du våra rekommenderade lösningar för branta tak
med träunderlag och takpannor – kallvind.

Mataki BTK1 med takpannor

1. Taktegel, dubbelfalsat

2. Bärläkt, minst 25×38

3. Ströläkt, minst 25×25

4. Mataki MB350 underlagspapp YAP 2200

5. Råspont, enligt AMA Hus

6. Takstol c 1200

FUNKTION & EGENSKAPER

 

• Slitstark underlagspapp (JSC.111, AMA Hus 08) fungerar som vattenavledande underlag under brukstiden och som väderskydd under byggtiden

• Underlagspappen är diffusionstät och förutsätter att underliggande konstruktion är ventilerad

• Strö- och bärläkt tillåter avrinning och ser till att löv och dylikt inte fastnar under takpannorna

• Minsta taklutning avgörs av takpannornas konstruktion, underlagspappen klarar ner till 14 grader

• Mataki MB350 har 20 års produktgaranti

Mataki BTK2 med takpannor

1. Taktegel, dubbelfalsat

2. Bärläkt, minst 25×38

3. Ströläkt, minst 25×25

4. Mataki MB 380 underlagsduk

5. Råspont, enligt AMA Hus

6. Takstol c 1200

EXTRA FUNKTIONER & EGENSKAPER

 

• Slitstark underlagsduk (JSC.61, AMA Hus)

• Underlagsduk som går snabbare att montera än underlagspapp, är lättarbetad i låga temperaturer och har självklistrande längdskarv

• Minsta taklutning avgörs av takpannornas konstruktion, underlagsduken klarar ner till 6°

• Mataki MB380 har 30 års produktgaranti