Branta tak med träunderlag – varmvind

Nedan finner du våra rekommenderade lösningar för branta tak
med träunderlag – varmvind.

Mataki BTV1 med takpannor

1. Taktegel, dubbelfalsat

2. Bärläkt, minst 25×39

3. Ströläkt, minst 25×25

4. Mataki MB 350 underlagspapp YAP 2200

5. Råspont, enligt AMA Hus

6. Luftspalt, 45 mm

7. Takstol c 1200

8. Mataki Halotex W5 vindskydd

9. Termisk isolering, skiva eller lösull

10. Teno luft- och ångspärr

FUNKTION & EGENSKAPER

 

• Slitstark underlagspapp (JSC.111, AMA Hus 08) fungerar som vattenavledande underlag under brukstiden och som väderskydd under byggtiden

• Underlagspappen är diffusionstät och förutsätter att underliggande konstruktion är ventilerad

• Diffusionsöppen masonit för att åstadkomma 45 mm luftspalt

• Strö- och bärläkt tillåter avrinning och ser till att löv och dylikt inte fastnar under takpannorna

• Minsta taklutning avgörs av takpannornas konstruktion, underlagspappen klarar ner till 14 grader

Mataki BTV2 med takpannor

1. Taktegel, dubbelfalsat

2. Bärlökt, minst 25×38

3. Ströläkt, minst 25×25

4. Mataki MB 380 underlagsduk

5. Läkt 45×45

6. Luftspalt 45 mm

7. Takstol c 1200

8. Mataki Halotex W10 vindskydd

9. Termisk isolering, skiva

10. Teno luft- och ångspärr

EXTRA FUNKTIONER & EGENSKAPER

 

• Slitstark underlagsduk (JSC.61, AMA Hus)

• Underlagsduken går snabbare att montera än underlagspapp, är lättarbetad i låga temperaturer och har självklistrande längsskarvar

• Vindskyddmembran i storformat som minskar antalet otätheter och därmed reducerar genomblåsningen av isoleringen

• Minsta taklutning avgörs av takpannornas konstruktion, underlagsduken klarar ner till 10 grader

Mataki BTVF3 med takpannor

1. Taktegel, dubbelfalsat

2. Bärläkt, 45×70

3. Ströläkt, 25×45

4. Mataki Halotex RS10 underlagsduk

5. Takstol c 1200

6. Termisk isolering, skiva eller lösull

7. Mataki Halotex D50 ångbroms

FUNKTION & EGENSKAPER

 

• Reducerad mängd fuktkänsligt material (trä) i den fuktutsatta delen av konstruktionen

• Genomtrampningssäker underlagsduk som fungerar som vattenavledande underlag under brukstiden och som väderskydd under byggtiden

• Underlagsduken är diffusionsöppen vilket gör att man kan isolera hela vägen upp mot takduken

• Ångbroms som gör att eventuell inbyggd fukt kan torka ut även mot insidan