Ytterväggar

Nedan finner du våra rekommenderade lösningar för ytterväggar.

Mataki YV1

1. Mataki Vindskyddspapp

2. Termisk isolering

3. Teno D200 luft- och ångspärr

4. Teno Grundmursremsa YEP 2500

FUNKTION & EGENSKAPER

 

• Vindskydd förhindrar genomblåsning av isoleringen

• Luft- och ångspärr förhindrar konvektion och kondens i väggen

• Fuktisolering förhindrar skador på syllen

Mataki YV2

1. Mataki Halotex 5 Vindskydd

2. Termisk isolering

3. Teno D120 luft- och ångspärr

4. Teno Grundmursremsa YEP 2500

FUNKTIONER & EGENSKAPER

 

• Vindskydd i storformat

• Vindskydd med hög ånggenomsläpplighet

• Luft- och ångspärr förhindrar konrektion och kondens i väggen

• Syllremsa med fukt- och lufttät anslutning mot betongplattan

Mataki YV3

1. Mataki Halotex W10 vindskydd

2. Termisk isolering

3. Mataki Halotex D50 ångbroms

4. Teno Grundmursremsa YEP 2500

EXTRA FUNKTIONER & EGENSKAPER

 

• Vindskydd med hög rivstyrka och diffusionsöppenhet

• Syllremsa med tät anslutning mot väggen och betongplattan

• Ångbroms som medger dubbelriktad uttorkning och förhindrar inbyggd fukt

• Fuktisolering förhindrar skador i syllen