Maskiner

Smidig och säker montering

Mataki T-Welder – ett systemtänk, gasolfri montering

Idag monterar man framförallt tätskikt  med gasol eller med eldriven varmluftsautomat. De nya metoderna står för brandsäkerhet och är mer ergonomiskt riktiga för montören. T-Welder är en eldriven varmluftsautomat, speciellt utvecklad för installation av Mataki UnoTech®Plus. T-Weldern är försedd med ett patenterat munstycke. Med en kraftfull fläkt samt drivhjulsmotor kan T-Weldern användas på taklutningar upp till 14 grader. Kontakta Mataki eller våra MatakiPartners för att höra mer.

MatakiTest

MatakiTest™ används för kontroll av tätheten på taket. Det kan gälla ett befarat läckage som behöver kontrolleras eller t.ex en slutbesiktning av ett färdigmonterat tak. Metoden bygger på att rök blåses in med tryck under tätskiktet. Övertrycket som bildas syns genom att våderna reser sig. Beroende på takytans form och antalet hinder kan upp till 500 m² testas vid varje tillfälle. Eventuellt läckage indikeras där röken tränger ut. MatakiTest™ används såväl för kvalitetskontroll vid nyläggning som för kontroll av tätheten hos äldre tak. Kontakta Mataki för mer information om MatakiTest™.

 

Titta på filmen som beskriver hur det går till. Kontakta Mataki för att höra mer.