Miljö

Konventionella byggnader kan minska sin miljöpåverkan och sänka energikostnaderna genom att använda nya smarta lösningar. Mataki erbjuder innovativa tätskikt för tak som möjliggör miljö- och energibesparingar.

Vi har bland annat lanserat en takpapp med luftrenande tätskikt. Beläggningen av titandioxid i tätskiktet omvandlar med hjälp av solens UV-strålar NOx-partiklar till nitrat. Det ger renare luft – för alla! Bland Matakis produkter finns även en högreflekterande färg som kan appliceras på takpapp. Den reflekterar upp till 77 procent av solens energi och reducerar därmed energikostnaderna för byggnader med luftkonditionering.

Mataki ska …

 

… utveckla och tillverka produkter med målet att minimera förbrukning av råmaterial och energi.

… ta fram innovativa produkter och lösningar som är säkrare och bättre för miljön.

… vid val av leverantör ta hänsyn till leverantörens miljöarbete.

Mataki UnoTech FR LESSNOX

Gör ett klimatsmart val. Välj ett tätskikt som renar luften från kväveoxider (Nox).

Gröna tak

För att kunna ha ett levande grönt tak krävs rätt underlag. Trema TM.5 tätskiktssystem är främst avsett att användas som inbyggt fukt och isoleringsskikt på parkeringsdäck, gårdsbjälklag, terrasser, altaner, balkonger etc., med överbyggnad av betong, asfaltbetong, sand och plattor, singel, trätrall etc.