Utbildning

Försäkra dig om det senaste i Bitumenvärlden

Vi på Mataki har mer än 100 års erfarenhet som bitumenproducent i Sverige och idag pratar vi om att takpappen i sig har livslängder på mellan 30-40 år. Det är självklart under förutsättning att materialet är rätt och riktigt installerat och att rätt material är valt för det unika objektet.

För att säkerställa just detta tar vi nu ännu ett steg framåt med vårt nya utbildningspaket, som riktar sig till dig som föreskriver bitumenmaterial. Grundläggande handlar det om en kombination mellan att förmedla kunskapen i hur tätskiktet skall appliceras på bästa sätt och samtidigt kontinuerligt nå ut med uppdaterad information, trender och lagkrav.

Genom e-learning, eller självinlärning via dator, kan vi säkerställa att alla får möjlighet att genomgå utbildning och på så sätt vara uppdaterade på allt ifrån nya produkter, regler och installationsmetoder. Utbildningen kan också ske live med våra representanter och kan omfatta både inbyggda- och exponerade tätskikt på platta eller låglutande tak och konstruktioner.

Vi delar gärna med oss av allt vi kan inom exponerade tak

och inbyggda konstruktioner.

Vill du lära dig mer om kritiskt detaljer på låglutande tak?

Gör såhär: Klicka på Ladda ner, öppna, klicka på Launch story och extrahera alla. Kursen sparas på din dator och du kan nu titta på den.
Ladda ner

Vi arbetar ständigt med utveckling av ”gröna miljövänliga lösningar”. LESSNOX reducerar bl.a. bilavgaser och kan på så vis förändra stadsmiljön.

Gör såhär: Klicka på Ladda ner, öppna, klicka på Launch story och extrahera alla. Kursen sparas på din dator och du kan nu titta på den.
Ladda ner

Genom vår innovativa kultur är vi ledare inom produkt- och serviceerbjudande. Detta är en av hörnstenarna till att vi även är marknadsledare. Som ett exempel har vi tillsammans med plåtbranschen tagit fram en lösning kopplat till Plan Plåt.

Gör såhär: Klicka på Ladda ner, öppna, klicka på Launch story och extrahera alla. Kursen sparas på din dator och du kan nu titta på den.
Ladda ner