Vattentät Garanti 30 år

Vattentät Garanti 30 år

Vattentät Garanti 30 år gäller Mataki Haloten 380 och Mataki Haloten STEEL

Vattentät Garanti

En unikt möjlighet där du som entreprenör kan erbjuda din kund en garanti för ett vattentätt tak. Detta är en garanti mellan husägaren och Mataki, täcker omläggning av ny underlagstäckning och kan endast lämnas av Mataki Solution Tak-utbildad entreprenör. Solution Tak hålls av Matakis säljare. Garantin omfattar i dag Matakis underlagsduk Haloten 380 samt Haloten STEEL monterat på fast underlag eller som frihängande underlagsduk.

Garantin gäller endast om montaget är utfört enligt gällande monteringsanvisning. Vid fel på Matakis underlagsduk Haloten 380 eller Haloten STEEL täcker garantin reparation eller omläggning av underlagstaket.