Projekteringsmaterial

Mataki kan för närvarande förse konstruktörer och arkitekter med BIM-modeller till Mataki Haloten® STEEL, Mataki Power, Mataki UnoTech FR och Mataki Trema inbyggda tätskikt. Vår databas fylls på i takt med att vi producerar BIM-modellerna och snart kommer vi att kunna erbjuda ett komplett utbud av BIM-modeller till alla våra produktsystem.

Välj att gå in på respektive produktsystem eller ladda ner hela ritningsunderlaget (BIM) som en Zipfil.