3D Uppbyggnader Haloten STEEL

Detaljer Haloten STEEL

Gesimsränna av plåt vid taktäckning av plan plåt
Anslutning vid fotplåt
Stosar till rör vid taktäckning av plan plåt
Fotränna av plåt vid taktäckning av plan plåt och lutning minst 30 grader
Avslutning över oventilerad nock
Anslutning mot gavel