3D Uppbyggnader Inbyggda tätskikt

Detaljer Inbyggda tätskikt

Uppdrag av tätskikt över krön
Stuprörsgenomföring 
Anslutning mot vertikal yta
Avvattning över fri bjälklagskant
Anslutning mot vertikal (rörelsefog max 15mm)
Anslutning till TG Brunn. (körbar)
Anslutning till takbrunn. (ej körbar)
Anslutning mot fotplåt