Kundsupport

Kundsupport

Vanliga frågor

Taket är en del av klimatskalet men kan samtidigt vara mycket mer. Gröna tak kan användas på både låglutande och lutande takytor. De gröna taken integrerar byggnader i den omgivande miljön och ger ett bättre stadsklimat. Skadliga partiklar fångas upp och klimatpåverkan minskas eftersom växterna på taket binder koldioxid. Taket får en bättre ljuddämpande effekt tack vare jord, moss /sedum som är svårare att uppnå med andra takbeklädnader. Gröna tak fångar även upp regnvattnet så att avrinningen till dagvattensystemet utjämnas, detta kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta av ytorna är hårdgjorda.
Taket är en del av klimatskalet men kan samtidigt vara mycket mer. Gröna tak kan användas på både låglutande och lutande takytor. De gröna taken integrerar byggnader i den omgivande miljön och ger ett bättre stadsklimat. Skadliga partiklar fångas upp och klimatpåverkan minskas eftersom växterna på taket binder koldioxid. Taket får en bättre ljuddämpande effekt tack vare jord, moss /sedum som är svårare att uppnå med andra takbeklädnader. Gröna tak fångar även upp regnvattnet så att avrinningen till dagvattensystemet utjämnas, detta kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta av ytorna är hårdgjorda.