Kvalitet och miljö

Vi skall erbjuda en optimal miljö och totalekonomi för våra intressenter genom att utveckla och, med innovativa lösningar, producera trygga och säkra tätskiktssystem som skyddar byggnader i det nordiska klimatet.

Våra kunder skall alltid uppleva att såväl system som produkter och övriga åtaganden motsvarar behov och högt ställda förväntningar. Detta skall uppnås genom ett miljö- och kvalitetsstyrt väl genomfört lagarbete.

Riktlinjer för Mataki

• Produktutveckling och tillverkning skall bedrivas med målet att minimera förbrukningen av råmaterial och energi.

• Vi skall verka för att minimera störningar på vårt närområde med avseende på buller och lukt.

• Vi skall följa de lagar och förordningar och andra krav som styr vår verksamhet.

• Vi skall utveckla och engagera våra medarbetare.

• Vi skall inom utlovad tid, till överenskommen kvalitet, leverera varor och tjänster till våra kunder.

• Vi skall ständigt bedriva förbättringsarbete och sträva efter felfria resultat.

• Vi skall vid val av leverantör ta hänsyn till leverantörens kvalitets- och miljöarbete och i möjligaste mån tillse att dessa följer våra värderingar.

ISO-certifikat