Mataki UnoTech FR monterad på Glasvasen I Malmö av MHT Takentreprenören i Syd AB

Fakta

Yta: 2000 m2 Produkt: Yep 3500 och UnoTech FR med varmasfalt Isolering: Pir 100mm+120mm klistras i varmasfalt Start: Mars Slut: Juli Utmaning: Formen på byggnaden, allt pusslande, grytjobb och med fallisolering på alla ytor Projektkostnad (ca): 200 mkr Byggherre: Jernhusen Entreprenör: Veidekke

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

Glasvasen i Malmö

Glasvasen erbjuder några av marknadens mest flexibla kontor, bara ett par steg från stationen i Malmö. Ett gångstråk som går diagonalt över torget binder samman Gamla staden med Nyhamnen och bidrar till en levande stadsmiljö. Glasvasen ska certifieras enligt Breeam Excellent.

– Det mest miljövänliga med Glasvasen och samtidigt det vi erhåller mest poäng för i certifieringsprocessen är faktiskt läget, avslöjar Peter Härle.

– Bara genom att bygga stationsnära har vi minskat restid och koldioxidutsläpp väsentligt, säger han.

Av energiskäl samt för att ge bra inomhusklimat är cirka 50 procent av fasadens glasyta bakombyggd med täta väggar. Moderna isolerglas och mellanglaspersienner bidrar också till att hålla inomhusklimatet på en bra nivå.

Läge Södra Nyhamnen, i direkt anslutning till Malmö Central.