Historisk taklösning på Historiegränd

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

På Historiegränd i Ålidhem, Umeå råder febril aktivitet. Inte mycket märks nere på marken, men på taken hörs och syns desto mer. Nynästak Norrland AB lägger om de läckande taken med ny svart UnoTech Plus FR och hela projektet genomförs med varmluft! Fastigheternas ägare Bostaden i Umeå har gjort ett aktivt val att utesluta gasolinstallation på dessa tak och Nynästak Norrland AB antog utmaningen. Fyra montörer är igång med omläggningen och redan är där två tak av FYRA färdiginstallerades i maj 2016. Drygt 2000 m2 tak ska täckas om i den här etappen.
– ”Man får planera och lägga upp jobbet lite annorlunda för att få det effektivt med maskinen” säger Linus Persson, montör på Nynästak Norr.

Att så långt som möjligt jobba med fulla längder, lägga spärrvåd och använda T-Weldern både till kappor och yta är några av de knep arbetsmetoder som Nynästak Norrland AB tar till för att få ut maximal effektivitet vid varmluftsprojekt. På senare tid har MATAKI tagit fram fler och förbättrade hjälpmedel för att ytterligare förenkla och effektivisera installationen av UnoTech Plus FR. Som exempel kan nämnas självklistrande och färdigskurna kappor samt en helt ny primer, Primer 9800 som kräver minimal tillförsel av värme vid anslutning mot vertikaler och detaljer.