MATAKI tätar väggar och tak på passivhus

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

När Ålands eget spelbolag PAF skulle låta uppföra ett nytt huvudkontor för de 180 anställda i Jomala valde man att täta hela konstruktionen med tätskikt från MATAKI. Målet med detta nya huvudkontor är att ta största möjliga miljöhänsyn och dessutom vara självförsörjande på el, därför kläs tak och väggar med tätskikt och solpaneler. Mycket passande med tanke på att Åland är den plats i Norden som har flest soltimmar från maj till september!
– ”Pafs målsättning är att vara ett ansvarsfullt företag. Vi jobbar långsiktigt och är intresserade av miljöfrågor och ny teknik. Det nya huvudkontoret kommer att vara ett passivhus där förnyelsebar energi utnyttjas i så hög grad som möjligt. Utgångspunkten är funktionalitet med hållbarhet som kompletterande målsättning, berättar Johanna Backholm, vice VD på PAF.
Byggnadsfirma Hans Mattsson AB är totalentreprenör och valde MATAKI-entreprenören Fjäder som tätskiktsentreprenör. Att bygga ett passivhus är krävande och detta projekt hade ett par speciella utmaningar:
– ”De största utmaningarna är de lutande och böjda ytterväggarna som i praktiken ska utföras som ett ”yttertak” samt väggarna som kommer att vara klädda med solpaneler”, säger Kjell Mattsson på Hans Mattson AB.
På Fjäder har man erfarenhet av stora och krävande projekt, på senare tid har man lagt MATAKIs tätskikt på en landbaserad fiskodling och en postterminal.