Matakis inbyggda tätskikt på STF Vandrarhem/Parkeringsdäck Åre – Jitab

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

STF Vandrarhem i Åre har haft problem med läckage sedan mitten av 80-talet. Två försök till åtgärd är gjorda, första gången på 90-talet då man tog bort asfalten och gjöt ny skyddsbetong. Resultatet av detta blev inte långvarigt. Redan 10 år senare fick man åtgärda de lokala läckagen runt brunnar, genom sk. ”punktinsatser”. Även dessa försök var fruktlösa och inte långsiktigt hållbara. Nu lägger man om hela området och installerar Mataki Trema TM5 – ett inbyggt membran för garanterad täthet.
2014 beslutade DIÖS fastigheter att åtgärda P-däcket mer grundligt. Valet föll på BEKAB som totalentreprenör och JITAB som tätskiktsmontör. Jitab är utbildade och certifierade av Mataki att lämna ifrån sig Tätskiktsgarantiers Trygghetspaket. Ännu en gång känner beställaren en trygghet i att alla ben finns representerade inom samma företag. Ett företag en garanti. Oftast är problemet med läckande bjälklag att det läcker runt detaljerna. Detaljerna är alltid viktigt att lägga lite extra tid på, samt den obligatoriska provtryckningen, enligt Tätskiktsgarantiers riktlinjer. Man har också bytt ut alla brunnar till TG-brunnar. ”VI på JITAB/BEKAB känner oss trygga med att ta oss an dessa projekt (läckande bjälklag) då vi har kontroll under hela byggprocessen, säger Kristian Josefsson på Jitab.”