Max-labb i Lund, monterat av MHT Takentreprenören i Syd AB

Fakta

MAX - laboratoriet i nordöstra Lund är en unik forskningsanläggning som idag består av tre befintliga lagringsringar: MAX I, MAX II och MAX III. MAX IV, som påbörjades 2010 och kan användas för bruk 2015, är ännu en stor forskningsanläggning där man kommer att kunna undersöka riktigt små saker med så kallat synkrotronljus. Med hjälp av detta kan man utveckla till exempel nya effektivare mediciner, bättre batterier och solceller. MAX IV kommer att bli världens främsta anläggning av sitt slag och dra åt sig stor internationell uppmärksamhet. Projektfakta: En tunnel - 400 meter lång, 10 meter bred, 4 meter hög och väggar och tak som är 2 meter tjocka i betong. Tunneln ska ge plats för linjäracceleratorn, som ska skjuta iväg synkrotronljusstrålarna. En cirkelformad 10-12 meter hög byggnad, med en omkrets på 600 meter. Totalt är hela projektet på 44.000 kvm, där PEAB har fått totalentreprenaden.

Datum

September 16, 2014

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

MAX – laboratoriet i Lund skyddas av MHT Syd AB.

MHT Syd AB har med hård konkurrens fått det stora uppdraget i att säkra byggnadens värden! Takentreprenaden omfattar den cirkelformade byggnaden på ca 17000 kvm, samt omkringliggande byggnader på ytterligare 8000 kvm. Det mesta av takytorna kommer att beläggas med sedum.
Vad ser ni för utmaningar med detta projekt jämfört med andra?
– En av utmaningarna med just detta projekt är logistiken av allt material, vi måste bl.a. föranmäla leveranser minst 5 dagar innan för att få tillträde, berättar Håkan Bergkvist, Arbetsledare MHT Syd AB. Vidare beskriver montörerna att den omkringliggande underlagspappen runt om sargen är fysiskt ansträngande och tidskrävande, allt arbete har skett ifrån lyftkran med korg.
Leveranserna är i första hand takpapp ifrån Mataki, där en brännbar YEP 3500 ligger som en tillfällig tätning och som senare ska täckas med Trema TM5. Underliggande konstruktion består av trapetsplåt från AB Smidmek och ca 400 mm isolering från Rockwool med mellanliggande ångspärr Teno D200 (0,20 mm). Brandventilatorer och taksäkerhet ingår också i takentreprenaden.
– Håkan Bergkvist berättar vidare att det goda samarbetet med PEAB.s arbetsledare är viktigt för att kontinuerligt kunna utföra takarbetet i rätt tid och att bra utrustning med t.ex. lyftkranar finns tillgängligt. Det är viktigt att inte låta sig bli överkörd och att vi som takläggare verkligen tar för oss på arbetsplatsen. En bra slutsats på ett mycket intressant projektbesök! Stort tack för den goda guidningen och framförallt lycka till med det fortsatta arbetet som beräknas pågå en bra bit in på 2014.