Projekt Helios – störst i Sverige

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

I norrländska Timrå råder febril aktivitet. Projekt Helios – efter den grekiska mytologins solgud – är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin.
SCA Östrands bygger ny massafabrik som ska täckas med totalt 35 000 m2 tätskikt. Den nya massafabriken ska invigas i oktober 2018 och kommer att bli en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton pappersmassa och blir den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.
Skanska och PEAB delar entreprenaden och har båda valt JITAB som takentreprenör. JITAB har lång erfarenhet av stora nyproduktioner och komplicerade takentreprenader. Inom Helios-projektet förekommer både skyddstäckningar, ångspärrar av bitumen och tvålagstäckningar – både mekaniskt infästa och klistrade. Att den ordinarie verksamheten på SCA Östrand ska fortgå under byggtiden gör takläggningen särskilt krävande och komplicerad. Även takkonstruktionerna i sig är avancerade, eller vad sägs om taket på Indunstningen: Betongprefab + Trema 5 (helsvetsad med svetsramp) + 100 mm mineraull + Fiberduk + 100 mm skyddsbetong. Att man här väljer en så avancerad takkonstruktion som ett omvänt tak beror på att takytan i driftsskedet måste kunna städas effektivt vid överkokning i den Indunstningsanläggningen! Tur då att just krävande taklösningar i komplicerade miljöer är något av JITABs specialitet! Montörer och projektledare på JITAB har lång och gedigen erfarenheterna från liknande projekt, som exempel kan nämnas: Metso Verkstad 12000m2, SCA: Ortviken Utlastning 4000m2, Ortviken BM-Hall 3000m2, Ortviken PM5 5000 m2, Tunadals Sågverk 4800 m2, Östrand Mesaugn 2500m2, Korstaverket Bränslepanna 3000m2, Birsta Handelsplats 54 300 m2.
På SCA Östrand installeras ett flertal av Matakis produkter: DuoTech, UnoTech Base och UnoTech FR. Installationsmetoderna skiljer sig mellan olika delar av entreprenaden. Allt från svetsramp till traditionell hetluftsinstallation! Utöver detta monterar JITAB taksäkerhet och avvattning. Plåtarbeten får man hjälp av systerföretaget BEKAB.
Vid besök på arbetsplatsen har vi på MATAKI kunnat konstatera att trots både tekniska och vädermässiga utmaningar flyter takentreprenaden på helt enligt plan och att resultatet är enastående! Täta och snygga tak installerade av fullblodsproffs, tak som kommer att hålla lång tid framöver.