Torslanda Tak säkrar taket på Sandeklevsskolan i Göteborg

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

Sandeklevsskolan Göteborg

Yta: 3100 m2
Produkt: Unotech 872 speciallängder
Start: 1 oktober
Slut:  31 oktober
Beställare : Göteborgs stad
Byggare: Säve bygg

FAKTA Sandeklevsskolan

Sandeklevsskolan undervisar elever från förskoleklass till årskurs 9.
Vi har även fritidshem på vår skola.
Vi vill tillsammans med våra elever och deras föräldrar göra Sandeklevsskolan attraktiv med en väl fungerande undervisning och en hälsofrämjande miljö där alla får möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust att lära.
Sandeklevsskolan ligger i mitt i Bergsjön.