TT Tak AB utför takentreprenaden på Göteborgs Kommunalhus

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

TT Tak AB fick förtroendet att utföra takentreprenaden på Göteborgs Kommunalhus. Från början var det föreskrivet att det skulle utföras med miljöduk men efter konsultation med beställaren Fo Peterson & söner Byggnads AB byttes förslaget istället ut mot Mataki DuoTech, mycket beroende på att man genom detta kan skydda byggnaden i två olika skeden.
– Det är en bra lösning på detta projekt då det är mycket gångtrafik och andra pågående entreprenader som bl.a. rivning av tegelvägg berättar Tommy Halldin. Med denna lösning kan vi täta byggnaden i ett tidigt skede för att slutligen komplettera med ännu ett lager av Mataki UnoTech FR. På detta sätt säkerställer vi att den färdiga lösningen inte tagit skada under byggskedet.
TT Tak har tillsammans med beställaren även tagit fram lösningar i form av kilisolering för att bli av med det stående vattnet. Det befintliga taket var bestående av singeltäckt PVC som nu har kompletterats med Cellplast, fallisolering 30-120mm, från Sundolitt samt 20 mm Takboard från Paroc. Entreprenaden omfattar även att förbereda taket för framtida solceller, där lösningen blivit att installera infästningsplattor från CW Lundberg. Arbetet som startade i maj 2016 beräknas vara färdigt i september 2016.