Svenska modellen: Hållbarhet

Som Sveriges ledande producent av takprodukter tar Mataki ansvar och visar vägen inom tätskikt och takkonstruktioner. Den svenska modellen är vår satsning för att utveckla takbranschen och underlätta vardagen för dig som arbetar med tak och tätskikt. Vi har identifierat fem nyckelområden, här presenterar vi vårt arbete inom Hållbarhet. 

Att producera funktionella och kvalitativa tätskikt med lång livslängd är och förblir Matakis främsta fokus och viktigaste hållbarhetsarbete. Vi välkomnar Sveriges höga miljökrav och står bakom Fossilfritt Sveriges målsättning att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045. Vi har nästan eliminerat utsläppen från vår produktion genom att gå över till biogas och förnybar el. All tillverkning sker på vår produktionsanläggning i Höganäs, vilket minimerar ledtider och transporter.

– Vi har minskat vårt koldioxidavtryck med 2 500 ton per år vilket avspeglas i våra miljövarudeklarationer (EPD), säger Hans Månsson, marknadschef och teknisk chef hos Nordic Waterproofing (Mataki).

Våra EPD:er omfattar tätskiktets livscykel från råvara till leveransklar produkt. Vi fortsätter hela tiden att utveckla och testa nya material och metoder för att göra våra produkter än mer hållbara över tid. Vi erbjuder bland annat marknadens enda tätskiktssystem (Mataki Power) som installeras med eldriven utrustning istället för svetsning med gasol. Ett annat exempel är tätskiktet Mataki UnoTech FR Noxout med en skifferbeläggning som påskyndar nedbrytningen av skadliga kväveoxider i luften.

– Vi arbetar systematiskt för att öka användningen av återvunna material och förnyelsebara råvaror i våra produkter. Till exempel är polyestern som används som förstärkningsmaterial i våra produkter tillverkad av återvunna PET-flaskor. Vi deltar även i ett Vinnova-projekt som koordineras av RISE med syfte att ersätta fossilbaserad bitumen i takpapp med förnyelsebart luktfritt lignin, säger Hans Månsson.

För underlätta hållbara materialval registrerar vi våra produkter i marknadens ledande miljösystem såsom Basta, Byggvarubedömningen, Miljöbyggnad, Sunda hus och Svanen. Vi använder retursystemet Byggpall för hela vårt sortiment i byggvaruhandeln, vilket bidrar till minskat byggavfall, och arbetar kontinuerligt för att öka materialåtervinngen av vårt eget avfall.

Mataki erbjuder även tätskiktssystem för gröna tak – en hållbar lösning som minskar buller, förbättrar luftkvaliteten, avlastar dagvattenhanteringen och ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljöer.

Om svenska modellen

Den svenska modellen är Matakis satsning för att utveckla takbranschen inom fem prioriterade områden: Systemlösningar, Garantier, Hållbarhet, Svenskt regelverk och Utbildning. Läs mer på https://mataki.se/hallbarhet