Svenska modellen: Systemlösningar

Som Sveriges ledande producent av takprodukter tar Mataki ansvar och visar vägen inom tätskikt och takkonstruktioner. Den svenska modellen är vår satsning för att utveckla takbranschen och underlätta vardagen för dig som arbetar med tak och tätskikt. Vi har identifierat fem nyckelområden, först ut är Systemlösningar.

Parallellt med produktutveckling har Mataki lagt allt större fokus på att omvandla sin mångåriga kunskap om tak och tätskikt till pedagogiska hjälpmedel som underlättar kundens arbete. På vår hemsida har vi samlat beprövade lösningar och metoder för att skapa ett tätt och långsiktigt hållbart tak, rekommenderade konstruktionsdetaljer och ritningsunderlag i CAD/BIM. Det är ett stöd för dig som arbetar med tak- och bjälklagskonstruktion eller tätskiktslösningar för att skydda dessa. Våra rekommenderade lösningar, konstruktions- och ritningsdetaljer är utförda enligt svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och Tätskiktsgarantiers riktlinjer.

– Vi vill ta ansvar för våra produkter i hela byggprocessen, från projektering till förvaltning och slutligen rivning/återvinning. Genom att göra rätt från början undviker man många risker och fallgropar under projektets gång. Bristande utförande och kunskap riskerar att leda till felkonstruktioner, vilket kan få omfattande och kostsamma konsekvenser. Ett välplanerat byggprojekt sparar tid och blir ofta billigare i slutänden, säger Mikael Kemp, produktchef på Mataki.

Mataki har bland annat tagit fram projekteringsvägledningar för att öka kompetensen inom inbyggda tätskikt och takavvattning. Vi har även skapat ett webbaserat dimensioneringsprogram för takavvattning som gör det enkelt att följa gällande regelverk och sparar tid jämfört med manuella beräkningar. Ett annat exempel är Haloproof – vårt nya system för ångspärrar med tillhörande kunskapsmaterial.

– Alla produkter i våra systemlösningar är kvalitetsgranskade och fungerar bra tillsammans. Om du har frågor har vi en mycket kompetent teknisk support som hjälper till att hitta lösningar för alla möjliga takkonstruktioner, säger Mikael Kemp.

 

Om svenska modellen

Den svenska modellen är Matakis satsning för att utveckla takbranschen inom fem prioriterade områden: Systemlösningar, Garantier, Hållbarhet, Svenskt regelverk och Utbildning. Läs mer på https://mataki.se/systemlosningar