Svenska modellen:
Utbildning och Garantier

Som Sveriges ledande producent av takprodukter tar Mataki ansvar och visar vägen inom tätskikt och takkonstruktioner. Den svenska modellen är vår satsning för att utveckla takbranschen och underlätta vardagen för dig som arbetar med tak och tätskikt. Vi har identifierat fem nyckelområden, här presenterar vi vårt arbete inom Utbildning och Garantier.

Utbildning blir allt viktigare i takt med att kvalitetskraven på våra tak ökar och användningsområdena förändras. Idag används många tak som en aktivitetsyta, till exempel för odling, takterrasser med servering eller solcellsanläggningar etc. Det innebär bland annat att det blir svårare att komma åt tätskiktet för reparationer och underhåll, vilket ökar vikten av att göra rätt från början.

Mataki DSMutbildning.jpgSom en av landets ledande tillverkare vill Mataki ta sitt ansvar för att öka kunskapen och kvaliteten i takbranschen. Takentreprenörer som är anslutna till Mataki erbjuds utbildning i montage av tak och tätskikt för samtliga montörer. På senare tid har vi byggt nya utbildningslokaler i Höganäs och förändrat våra utbildningar. Nu arbetar vi i moduler med olika fokusområden för att kunna erbjuda effektiva och relevanta utbildningar för alla intressenter. Vi har också tagit fram en digital utbildningsplattform genom appen Moblrn som samlar allt utbildningsmaterial och tillhörande dokumentation såsom monteringsanvisningar, branschregler, produktdata, BIM/CAD-skisser etc. På så sätt är informationen alltid lättillgänglig och uppdaterad. Till exempel kan en takmontör som känner sig osäker snabbt och enkelt plocka fram appen för att få svar på sina frågor.

Vår utbildning Solution Tak riktar sig till snickare och plåtslagare och anordnas tillsammans med Sveriges ledande bygghandlare. Efter utbildningen blir du certifierad för att använda Matakis 30-åriga vattentätgaranti till dina kunder. Just garantier, för såväl enskilda produkter som systemlösningar, är ett annat fokusområde för Mataki. I samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden erbjuder vi ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak. Tätskiktsgarantier omfattar material, följdskador samt entreprenörens arbete och lämnas av auktoriserade takentreprenörer. Sedan 1984 har över 80 miljoner kvadratmeter tätskikt försäkrats genom Tätskiktsgarantier. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare, vilket ger en trygghet vid försäljning. 2023 tilldelades Tätskiktsgarantier Fuktsäkerhetspriset av Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola.

Om svenska modellen

Den svenska modellen är Matakis satsning för att utveckla takbranschen inom fem prioriterade områden: Systemlösningar, Garantier, Hållbarhet, Svenskt regelverk och Utbildning. Läs mer på https://mataki.se/systemlosningar