Butik

Mataki 2-lags tätskikt

Mataki 2-lags tätskiktssystem är avsett för både nyproduktion och renovering av såväl låglutande som branta tak. Kombinerat ger tvålagstäckning en mycket hög säkerhet mot läckage då det består av två av varandra oberoende täta skikt. Det kan med fördel användas när behov av tillfällig tätning finns då det undre laget verkar som tillfälligt tätskikt till dess att det övre installeras. Det undre laget kan exponeras i upp till 3 månader. Båda lagen är uppbyggda av SBS-modifierad bitumen.

Det finns 2 olika typer av 2-lagssystem i Mataki:s sortiment. Det ena består av en underlagspapp, YEP 2500, och ett övre skyddande skikt, SEP 4000 som kräver extra tillförsel av varmasfalt. Varmasfalten skall vara av kvalitet IO95/35 och smälts ner till angivna temperaturer i en speciellt anpassad gryta.

Det andra systemet består av en underlagspapp, YEP 3500, och ett övre skyddande skikt av UnoTech FR. Det undre laget fästs i underlaget med mekanisk infästning eller genom att svetsa ner det mot underlaget. Det övre laget, UnoTech FR, helsvetsas mot underlagspappen. De båda systemen är godkända av Tätskiktsgarantier i Norden AB.

Basta
Byggvarubedömning
CE-märkt
Exponerande tätskikt
Gasolininstallerade tätskikt
Takvinkel 0 grader
Tätskiktsgarantier

Montering

Mataki 2-lags tätskikt installeras enbart av Mataki utbildade och auktoriserade takmontörer. Tätskiktet appliceras med bitumen som värms i en speciellt anpassad gryta. Det undre skiktet helklistras eller strängklistras,  alternativt mekanisk infästning, medan det övre skiktet helklistras.

Garanterat tryggt för ditt tak

Genom vårt samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden erbjuder vi våra slutkunder ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket, TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet, som gäller 10+5 år, omfattar arbeten utförda av våra auktoriserade takentreprenörer och ingår i priset vid köp av Mataki UnoTech, Mataki UnoTech Plus och Mataki 2-lags tätskikt. De första 10 åren täcker TÄTSKIKTSGARANTIER™ såväl skador i tätskiktet som följdskador och själva arbetskostnaden. Det gäller oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet. Utöver detta tillkommer ytterligare 5 års materialgaranti.”