Butik

Mataki Asfaltkitt

Asfaltbaserad produkt i pastakonsitens. Används för reparation papptak eller som  fogfyllning inom och utomhus.

Mataki Asfaltkitt fäster även på fuktiga ytor.

Byggkemiska produkter/Spannprodukter

EGENSKAPER OCH ANVÄNDNING

Användningsområde: Lagning och fogfyllning för att hindra större skador att  uppträda.

Förpackningsalternativ: 1 och 5 liters förpackningar.

Färg: Svart pasta