Butik

Mataki Asfaltprimer

Mataki Asfaltprimer är avsedd för förbehandling av ytor som skall fukt- eller membranisoleras.

Användes även till grundning av äldre papptak som skall strykas med Mataki Takmassa. Innehåller vidhäftningsmedel, fäster på fuktiga ytor.

Används då Haloten Takstosar och Flextätning ska användas på sandad underlagspapp.

Används för att aktivera klistringsförmågan vid användande av Haloten Nock & Ränndalsremsa. Påför Nock & Ränndalsremsan medans primern är blöt.

Kategori: Taggar: ,
Byggkemiska produkter/Spannprodukter

EGENSKAPER OCH ANVÄNDNING

Åtgång: Ca 0,2-0,4 liter per m²
Användningsområde: Primer för att binda damm och öka vidhäftning mot en rad olika material.
Förpackningsalternativ: 200 ml spray, 5 och 10 liters förpackning.
Färg: Svart tunnflytande vätska