Butik

Mataki Grundmursremsa

Kvalitet enligt AMA hus
CE-märkt

Användningsområde

YEP 2500 är kvalitetsbeteckningen från AMA Hus. Den är en stark och flexibel grundremsa under träsyll eller andra situationer där fuktkänsliga material riskerar att komma i kontakt med betong eller andra cementbaserade produkter.

Produktens uppbyggnad

Produkten består av en mycket stark polyesterstomme som är belagd med SBS-modifierad bitumen. Materialet är följsamt även vid låga temperaturer.