Butik

Haloten® 380

Mataki Haloten 380 Underlagsduk är en lätt underlagstäckning med stor flexibilitet vad gäller infästning och användning. Ytvikten är 700 g/m2. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (JSC.61 UD2 AMA Hus) eller genomtrampningssäkert underlagstak (JSC.65 AMA Hus).

Kvalitet enligt AMA hus
Basta
Byggvarubedömning
CE-märkt
Exponeringstid
Garanti 30 år
Vattentät garanti
P
Plåttak
Shingel
Takpannor
Takvinkel 6 grader
Takvinkel 14 grader
Underlag

Användningsområde

Mataki Haloten 380 är P-märkt av RISE (SP Certifiering) som underlag för läktade ytskikt såsom takpannor, profilerad plåt och även takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att om inget annat är föreskrivet bör utrymmet bakom vara ventilerat.

Vattenavledande underlagstäckning

Haloten 380 läggs på råspont eller skivmaterial. Infästning kan ske med spikning igenom båda lagren eller så kallad dold infästning. Dold infästning kan användas om läktning sker omgående. Infästning kan också ske med klammer i undre lagret. Använd rostfri eller korrosionsskyddad bredtrådig klammer minst motsvarande 12,9/12 enligt AMA HUS, JS, Fig JS/1 eller med dubbla rader klammer motsvarande Rapid 140/10.

Mataki Haloten 380 klarar en taklutning ned till 6º med dold infästning och med 10º med infästning genom båda lagren förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar.

Genomtrampningssäkert underlagstak

Haloten 380 läggs över takstolarna med inbördes avstånd max c/c 1200 mm. Infästning görs primärt genom att ströläkten (minst 25×45 mm) spikas med varmförzinkad
trådspik 60×2,3 mm, 300 mm c/c. Använd bärläkt minst 45×70 mm som spikas med två varmförzinkade trådspik 100×3,4 mm mot ströläkten. Detta moment är viktigt för att uppnå ett genomtrampningsskyddat tak.

Minsta taklutning är 14º. När produkten läggs som underlagstak ska överlappet vara 200 mm vid taklutning 14-27° och 150 mm vid taklutning över 27°.

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 6° (på råspont), 14° (underlagstak frihängande med infästning på takstolarna)

Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede. Materialet kan exponeras för väder och vind under en period av max 3 månader.

Krav på underlag: Välj underlag minst motsvarande AMA HUS, HSD.1331. för att uppnå rätt stadga i förhållande till taktäckningsmaterialet.

Infästning: Dold infästning (klammer eller spik) eller spikning genom båda materiallagren. Använd varmförzinkad pappspik, dimension minst 20×2,8 alternativt 25×2,5 (HUS AMA, ZSE). Välj kvalitet och dimension för klammer enligt monteringsanvisning. Infästning av underlagstak (trådspik med spiklist) enligt monteringsanvisningen.

Format: 30×1,00 meter

Vikt: ca 21 kg rulle (700 g/m2)

Färg: svart, PP-väv.