Butik

Halotex® D20 Ångbroms

CE-märkt
Diffissionsöppet
Vägg material insida

Halotex® D20 Ångbroms

Halotex® D20 ångbroms används på insidan av väggen. Halotex® D20 är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut (så kallad dubbelriktad ångtransport). Ångbromsen passar byggnader som står kalla under vinterhalvåret, då det kan uppstå fukt i väggkonstruktionen, t.ex. sommarstugor. Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera ångbromsen vid t ex elinstallationer, på så sätt eliminerar man risken för luftläckage.

Produktfakta

Ytvikt: 90 g/m²
Ånggenomgångsmotstånd: Sd = 2 m
Produktuppbyggnad: PP non-woven belagd med en co-polymer