Butik

Halotex® RS10

Mataki Halotex RS10 är ett diffusionsöppet vattentätt underlagstak som monteras mellan byggnadens takstolar. Produkten är enkel att montera och är genomtrampningssäker.

Mataki Halotex RS10 har ett lågt ångenomgångsmotstånd vilket gör det möjligt för inbyggd fukt att torka ut. Materialegenskaperna skapar stora byggtekniska fördelar och förutsättningar för fuktsäkra konstruktioner. Halotex RS10 monteras mellan takstolarna och längskarven tätas med en fabriksmonterad tejpremsa.
Mataki Halotex RS10 är P-märkt av SITAC och produktionen står under kontroll av SP.

Kvalitet enligt AMA hus
Diffissionsöppet
Exponeringstid
Garanti 10 år
P
Takpannor
Takvinkel 14 grader

Kallvind

För att undvika problem med fukt under byggnadens livslängd byggs flera byggnader med så kallad ”oventilerad kallvind”. Med Halotex-systemet kan en kallvind vara oventilerad. Underlagstaket Mataki Halotex RS10 är både vattentätt och ångöppet, vilket ger fukten möjlighet att diffundera ut i stället för att ventileras ut från vindsutrymmet. Ventilationen sker då utanför vindsutrymmet under takpannorna och på så sätt undviker man att kall och fuktig luft förvärrar eventuella fuktproblem. Dessutom förhindrar man att snö, damm och insekter driver in på vinden. Under byggtiden måste vinden vara ventilerad och eventuella ventlitationsöppningar försluts efter det att fukthalten är under kritisk nivå.

 

Varmvind

I ett isolerat vindsutrymme har luftspalten under taket fyllts igen med isolering. Genom att underlagstaket Mataki Halotex RS10 är både vattentätt och ångöppet diffunderar fukten genom materialet och ventileras bort på utsidan i den spalt som finns under takpannorna. Mataki Halotex RS10 fungerar också som ett vindskyddande skikt för isoleringen.

 

Egenskaper och användning

Minsta taklutning: 14° (1:4)

Användningsområde: Vattenavledande skikt under byggtiden och under byggnadens bruksskede. Materialet kan exponeras för väder och vind under en period motsvarande 2 månader.

Ånggenomgångsmotstånd: Z=6000 s/m, Sd=0,14 m

Krav på underlag: Takstolar max c1200 mm

Infästning: Korrosionsskyddad häfttklammer, minst dimension 12,9×10 med c50 mm eller 16,5×19 med c100 mm

Format: 20×1,50 och  50×1,5 meter

Vikt: 285 g/m2

Färg: Grå