Butik

Halotex® W10 Vindskydd

Mataki Halotex W10 Vindskydd är en systemprodukt som kan användas tillsammans med ångbromsen Mataki Halotex D50 eller när kraven på vindskyddet är höga vad gäller styrka och rivhållfasthet.
Grundläggande för produkten är att den vindtätar byggandens utsida och förhindrar genomblåsning av den termiska isoleringen. Produkten har hög vind- och vattentäthet, vilket ger ett bra skydd under byggtiden och förhindrar problem innan fasadmaterialet kommer på plats.

Kvalitet enligt AMA hus
Diffissionsöppet
P
Vägg material utsida

Halotex W10 Vindskydd består av tre lager, en kraftig väv av polypropylen och vind- och vattentät film av polyeten. På filmen ligger en tunn väv polypropylen som gör produkten starkare men också skyddar filmen mot slitage under monteringen. Detta garanterar att produkten håller sig tät även vid tuff hantering.

Filmen har tekniska egenskaper som gör den tät mot vädrets makter men öppen för fukt som kan finnas i väggkonstruktionen från byggtiden. Mataki Halotex W10 Vindskydd har därmed rätt egenskaper för att skydda byggnader mot att fuktproblem uppstår.

I isolerade konstruktioner kombineras Mataki Halotex W10 med en åldringsbeständig byggfilm (Teno Luft- och ångspärr) eller Halotex D 50 Ångbroms på insidan, för att förhindra att fukt från byggnadens insida kondenserar i den kalla delen av konstruktionen.

Produkten är P-märkt av SP SITAC och svarar därmed till de generella kraven i Boverkets Byggregler.
Matakis Vindskydd är är typprovade och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Med en förväntad livslängd på över 50 år är det säker val oavsett om du är entreprenör, konstruktör eller byggmaterialåterförsäljare.
Vertikala och horisontella skarvar kläms med spikläkt. Genomföringar (rör) kan tätas med Teno Byggfolietejp Flexibel.

Egenskaper och användning

Användningsområde: Diffusionsöppet vindskydd för isolerade konstruktioner. Används i dränerade ventilerade fasadkonstruktioner.
Ånggenomgångsmotstånd: Z=15 000 s/m, Sd=0,4 m.
I kombination med Ångbromsen Mataki Halotex D50 (Z=140 000 s/m) uppnås en relation mellan ånggenomgångsmotståndet på >1:5. Detta skapar förutsättning för en balanserad klimatskärm avseende ångtransport.
Infästning: Rostfri klammer vid montage. Kläms med spikregel för att säkras mot underlaget.

Format: 2,8×12,5 / 2,8×25 / 2,8×50 meter
Vikt: 3,5 kg / 7,1 kg / 14,2 kg per rulle (ca 100 g/m2)
Färg: Ljusgrå