Butik

Mataki Kallasfalt

Asfaltbaserad flytande fuktskydd för byggnadens olika delar. Kan användas inom- och utomhus, ovan och under jord.

Mataki Kallasfalt har god motståndkraft mot solljus och höga temperaturer och används med fördel vid fuktskydd av mur- och betongytor samt trä.

Asfaltlösningen är framställd av asfalt (bitumen) och lösningsmedel.

Byggkemiska produkter/Spannprodukter
Grund 3

Egenskaper och användning

Åtgång: Ca 0,2-0,4 liter per m²

Användningsområde: Fuktskydd av byggnadens olika delar.

Förpackningsalternativ: 5 och 10 liters förpackningar.

Färg: Svart tunnflytande vätska