Butik

Mataki Lagningsasfalt

Snabblagningsmassa för asfalt- och betongytor. Använd till att laga hål i vägasfalt (potthål), och även som avjämning och uppbyggnader vid garageuppfarter, trösklar och brunnar.

Mataki Lagningsasfalt består av en färdigblandad massa sammansatt av asfaltbaserat bindemedel och stenmaterial. Produkten behöver inte värmas innan den används.

Byggkemiska produkter/Spannprodukter

EGENSKAPER OCH ANVÄNDNING

Användningsområde: Lagning och avjämning av vägasfalt och betongytor.

Förpackningsalternativ: 20 kg (ca 12 liters) per förpackningar.