Butik

Mataki Listtak

Gammal tradition med nya möjligheter.

 

Den visuella skillnaden

Många arkitekter menar att listtaket upphöjer papptaket till något mer förfinat och elegant. Listerna ger en skuggverkan som gör att taket får ett levande och spännande uttryck.
Metoden att lägga trekantslister vertikalt under tätskiktet har anor från 1800-talet. Fördelen var att pappen inte spikades fast i takpanelen utan bara i listerna. På så sätt slets inte pappen sönder vid spikarna när takbrädorna
utvidgades vid fukt eller drogs samman vid torka. Pappskarven, den känsligaste delen på ett papptak, lyftes också upp, vilket bidrog till säkerheten.

Listtak är än i dag vanligast i Danmark och vid de sydsvenska kusterna.

Kategori:
Gasolininstallerade tätskikt
Inbyggda tätskikt
Takvinkel 14 grader

Arkitektonisk frihet

Att listtaken blivit populära igen beror till stor del på att dagens arkitekter hittat nya sätt att utnyttja metoden. Materialets flexibilitet ger en stor arkitektonisk frihet och i många fall kan listtaket förstärka ett önskat formspråk. Inspirationen kommer ofta från äldre tiders byggnader och detaljlösningar.

 

Säkert material

Ett tak ska inte bara ha ett tidlöst utseende, utan också en lång livslängd. Mataki Listtak har utvecklats för att klara vårt nordiska klimat med kalla vintrar och varma somrar. Tätskiktsmattan har en kraftig stomme av polyester, SBS-modifierad bitumen och ett skyddslager av kristallsvart skiffer. Utseendet påminner om forna tiders tjärpapp, men det är också enda likheten.