Butik

Mataki Asfaltklister

Bitumenklister för skarvar i yt- eller underlagspapp. När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras. Mataki Asfaltklister är framtaget speciellt för detta och är enkelt att använda. Klistret fungerar också utmärkt att reparera hål och sprickor i papptaket. Mataki Asfaltklister är trögflytande och framställt av asfalt och lösningsmedel. Mataki Asfaltklister används främst för klistring av takpappsskarvar.

Byggkemiska produkter/Spannprodukter

EGENSKAPER OCH ANVÄNDNING

Åtgång: Normal åtgång ca 1 liter per 10 meter skarv.

Användningsområde: klistring av skarvar i yt- eller underlagspapp av bitumen

Förpackningsalternativ: 1 och 5 liters förpackningar samt i 310 ml tub.

Färg: Svart massa