Butik

Mataki Takmassa

Mataki Takmassa, för underhåll av ytpapp/papptak/tätskikt.
Papptak som börjat bli gammalt och uttorkat går att förlänga livslängden med ca 3 år till genom att behandla med Mataki Takmassa. Förbehandla taket med Mataki Asfaltprimer för att skapa god vidhäftning.
Mataki Takmassa skyddar, men lagar inte trasig papp.

Byggkemiska produkter/Spannprodukter

EGENSKAPER OCH ANVÄNDNING

Åtgång: Ca 0,5-0,8 liter per m² takyta

Användningsområde: Underhåll av ytpapp/papptak. Mycket gamla papptak, som innehåller tjära kan inte underhållas med Mataki Takmassa.

Förpackningsalternativ: 10 och 20 liters förpackningar.

Färg: Svart trögflytande vätska.