Butik

MatakiTest_produktbild
Ladda ner:
Filmer om produkten:

Mataki Test

Läckande yttertak kan orsaka kostsamma vattenskador som inte alltid täcks av fastighetsförsäkringen. Läckaget beror ofta på dåligt underhåll och bristfällig besiktning, men det kan också uppstå skador på tätskiktet i samband med till exempel snöskottning. Takbrunnar, genomföringar och överlappsskarvar är extra känsliga områden. Ibland är det svårt och tidskrävande att lokalisera ett läckage genom en okulär besiktning. Det kan handla om stora takytor och det är inte alltid som skadan är placerad i anslutning till platsen där det läcker in vatten.

Mataki Test är en innovativ lösning för att kontrollera takets täthet. Den hittar läckage som är svåra att upptäcka vid en okulär besiktning. Det underlättar takläggarens arbete och ger fastighetsägaren en ökad trygghet. Därför har vi utvecklat Mataki Test som är en snabb, enkel och effektiv metod att säkerställa kvaliteten på ett tätskikt. När du vill ha ett säkert resultat vid kontroll av tätskikt är Mataki Test överlägset.

 

Effektiv metod

Mataki Test är en handburen maskin som lokaliserar läckage och säkerställer tätskiktskvaliteten på låglutande tak. Den är effektiv och enkel att använda. Genom att trycka in luft och rök under tätskiktet så gör trycket att tätskiktet reser sig och eventuella läckage indikeras där röken tränger ut. Upp till 300 kvadratmeter kan testas vid varje tillfälle, beroende på takytans form.
– Vi arbetar ständigt med att utveckla innovativa produkter och lösningar. Mataki Test är ett effektivt verktyg för våra auktoriserade takentreprenörer och ger fastighetsägaren en extra trygghet då det inte finns någon motsvarande produkt på marknaden, säger produktchef Mikael Kemp.