Butik

Mataki UnoTech Nordic

CE-märkt
Tätskiktsgarantier

– För installation på PIR-isolering
– TKY-A-1234
– SEP 4700

UnoTech Nordic, 1-lags tätskikt för tak med PIR-isolering. Nordic är vår mest avancerade produkt uppbyggd kring en specialstomme för att klara de tuffa krav Broof T2 TKY-A-1234 innebär. Tillsammans med en högmodifierad SBS bitumen och låg vikt är UnoTech Nordic en modern produkt som kan installeras på alla förekommande underlag. Hög ergonomi och snabb installation är två av fördelarna med UnoTech Nordic.