Butik

YAM 2000

Mataki Underlagspapp YAM 2000 är en traditionell underlagstäckning med en robust infästningsmetod (pappspik igenom båda lagren av produkten). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden (JSB.111, AMA Hus), dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen.

Kvalitet enligt AMA hus
Basta
Byggvarubedömning
CE-märkt
Exponeringstid
Papptak
Takvinkel 3 grader
Underlag

Användningsområde

Mataki YAM 2000 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för tätskikt av bitumen (exempelvis Mataki Självtäck 3). Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat!

Underlagstäckning

Mataki YAM 2000 läggs på råspont eller skivmaterial. Se AMA Hus, HSD.1331 för att välja typ av underlag. Infästning sker med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20×2,8, alternativt 25×2,5 (AMA Hus, ZSE). Minsta taklutning är 3º om underlagstäckningen inte omgående täcks in med överliggande tätskikt av bitumen. Som alternativ stryk spikskallar med asfaltklister eller asfaltkitt för att uppnå högre täthet. Minsta taklutning blir då 3º (vid användning under takpapp). Skarvning och lagning görs med Mataki Specialklister (asfaltklister).

Produktens uppbyggnad

Mataki YAM 2000 är uppbyggd med en formstabil stomme av glasfiberväv som är belagd med bitumen. Ytan är täckt med fin sand. Produktens frilagda kant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.

Produktegenskaper

Mataki YAM 2000 är utvecklad för att möta byggbranschens krav på säkra och beprövade produkter. Produkten svarar till egenskapskraven enligt kapitel JS (YAM 2000) i AMA Hus. Produkten har en förväntad livslängd som svarar till vanligt förekommande taktäckningsmaterial av bitumen.