Butik

YAP 2200

Mataki Underlagspapp YAP 2200 är en traditionell underlagspapp med en robust infästningsmetod (pappspik igenom båda lagren av produkten). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden samt förhindra kondens och smältvatten att skada byggnaden under brukstiden. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (JSC.111, AMA Hus) och kan utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen.

Kvalitet enligt AMA hus
Basta
Byggvarubedömning
CE-märkt
Exponeringstid
Garanti 20 år
Plåttak
Shingel
Takpannor
Takvinkel 14 grader
Underlag

Användningsområde

Mataki YAP 2200 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat!

Vattenavledande underlagstäckning

Mataki YAP 2200 läggs på råspont eller skivmaterial. Se AMA HUS, HSD.1331 för att välja typ av underlag. Infästning sker med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20×2,8, alternativt 25×2,5 (AMA Hus, ZSE). Dold infästning kan användas om läktning sker omgående och samtliga längsskarvar klistras med Mataki Specialklister. *Minsta rekommenderade taklutning är 14°. Rådgör med tillverkare av taktäckning (takpannor, shingel etc.) vid val av underlagstäckning. Välj en kraftigare kvalitet (Mataki  YEP 2500) om man kan förutse stort slitage under byggtiden eller när produkten används under planplåt/bandtäckning (JSC. 113 och JSC. 114). Skarvning och lagning görs med Mataki Specialklister (asfaltklister).

Produktens uppbyggnad

Mataki YAP 2200 är uppbyggd med en stomme av slitstark polyester som är belagd med bitumen. Ytan är täckt med fin sand. Produktens frilagda kant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.

Produktegenskaper

Mataki YAP 2200 är utvecklad för att möta byggbranschens krav på säkra och beprövade produkter. Produkten svarar till egenskapskraven enligt kapitel JS (YAP 2200) i AMA Hus.

*Vid taklutning  ≤18° ska våder tvärs takfallets längdriktning skarvklistras. Våder i takfallets lutningsriktning ska alltid skarvklistras. Vid montering på taklutning under 14° ska montering ske med dold spikning (skarvklistring) enligt AMA Hus JSC. 111 VU typ 112.